Connect With Us

Contact 604-439-0348

Members

1. Arai, Hideki                                Arai Gardening

2. Ashizawa, Tsutomu                   Ashy's Japan Landscaping               http://ashysgarden.com

3. Awazu, Mitsutoshi         

4. Hara, Shuzo                              Hara Garden Service

5. Harada, Shoichi                        Harasho Gardening Service

6. Harada, Yoshizo                       Northwest Gardening Service Ltd.

7. Hayashi, Eizo

8. Hayashi, Yoshinobu                  Doubletree Gardening Service

9. Imashimizu, Fumihiko                Imashi Landscape Design      

10. Inaoka, Yusuke                      Greenline Landscaping Ltd.            http://greenlinelandscaping.ca/

11. Inaoka, Raymond                    Greenline Landscaping Ltd.             http://greenlinelandscaping.ca/

12. Izawa, Toshiyuki                      Bacabon Landscaping Ltd.              http://www.bacabon.com/

13. Johnson Aaron                        Northwest Gardening Service Ltd.

14. Kaneda, Morio                         Kaneda Gardening Services

15. Kato, Yasuhiko                        Earth Sculptors Inc.                          http://earthsculptors.net/

16. Kamisato, Hiroshi                    Hugh's Gardening

17. Kamoshita, Hironori                 Kamo Spaceworks Ltd.

18. Kanada, Rikiya                        Crusin Landscaping Ltd.

19. Kaneko, Fumihisa                    Kane Landscaping

20. Kawasaki, Takehisa  

21. Kimoto, Norifumi                      Bonsai Papap

22. Mikasa, Hiroaki                        Mikasa Garden Service Ltd.

23. Morimoto, Hiroyuki                   Yuki Landscaping Ltd.

24. Murakami, Koichi                     The Japanese Yardman

25. Murakami, Toshihik                 Canagreen Gardening Service

26. Nishi, Hiroshi                            M.Nishi Gardening Service

27. Nishibata, Thimothy                 Nishi Gardenscape Inc.

28. Nishijima, Naoyasu                  Anzai Nursery & Garden Maintenance

29. Ochi, Mitsuhiko        

30. Okabe, Shinpei

31. Okada, Shinpei                       Oriental Gardening & Landscaping

32. Okusa, Hirokazu     

33. Oyama, Minoru      

34. Sakai, Kengo                           Sakai Landscape & Design                https://www.sakai-landscape.com

35. Saruya, Akio       

36. Sawada, Shikyo                       Sapporo Gardening Service

37. Shimizu, Gentaro   

38. Shirahama, Tsutomu               Whitebeach Garden Service Ltd.

39. Sueyoshi, Shinichi                   Yoshi Landscaping

40. Tada, Tsutomu                        Greenscape Lawn Service

41. Takahara, Kazuo                     Springwood Landscaping

42. Takahashi, Takahiro               Takanada Landscape

43. Tamura, Akira      

44. Tanami, Shoji

45. Tobita, Masataka                     Milky Way Garden Designs Inc.

46. Tsuji Matsuo

47. Ueno, Yoshio                           Ernie’s Garden Service

48. Usuda, Osami                          Kyoto Garden Landscaping

49. Usuda, Kenji                            Kyoto Garden Landscaping