Connect With Us

Contact 604-439-0348

Members

1. Arai, Hideki                                Arai Gardening

2. Ashizawa, Tsutomu                   Ashy's Japan Landscaping               http://ashysgarden.com

3. Awazu, Mitsutoshi         

4. Hara, Shuzo                              Hara Garden Service

5. Harada, Shoichi                        Harasho Gardening Service

6. Harada, Yoshizo                       Northwest Gardening Service Ltd.

7. Hayashi, Eizo

8. Hayashi, Yoshinobu                  Doubletree Gardening Service

9. Imashimizu, Fumihiko                Imashi Landscape Design      

 10. Inaoka, Yusuke                      Greenline Landscaping Ltd.            http://greenlinelandscaping.ca/

11. Inaoka, Raymond                    Greenline Landscaping Ltd.             http://greenlinelandscaping.ca/

12. Izawa, Toshiyuki                      Bacabon Landscaping Ltd.              http://www.bacabon.com/

13. Johnson Aaron                        Northwest Gardening Service Ltd.

14. Kaneda, Morio                         Kaneda Gardening Services

15. Kato, Yasuhiko                        Earth Sculptors Inc.                          http://earthsculptors.net/

16. Kamisato, Hiroshi                    Hugh's Gardening

17. Kamoshita, Hironori                 Kamo Spaceworks Ltd.

18. Kanada, Rikiya                        Crusin Landscaping

19. Kaneko, Fumihisa                    Kane Landscaping

20. Kawasaki, Takehisa  

21. Kimoto, Norifumi                      Bonsai Papap

22. Mikasa, Hiroaki                        Mikasa Garden Service Ltd.

23. Morimoto, Hiroyuki                   Yuki Landscaping Ltd.

24. Murakami, Koichi                     The Japanese Yardman

25. Murakami, Toshihik                 Canagreen Gardening Service

26. Nakamura, Norihisa                 Sakura Gardening Service

27. Nishi, Hiroshi                            M.Nishi Gardening Service

28. Nishibata, Takeshi                   Nishi Gardenscape Inc.

29. Nishibata, Thimothy                 Nishi Gardenscape Inc.

30. Nishijima, Naoyasu                  Anzai Nursery & Garden Maintenance

31. Ochi, Mitsuhiko        

32. Okabe, Shinpei

33. Okada, Shinpei                       Oriental Gardening & Landscaping

34. Okusa, Hirokazu     

35. Oyama, Minoru      

36. Sakai, Kengo                           Sakai Landscape & Design                https://www.sakai-landscape.com

37. Saruya, Akio       

38. Sawada, Shikyo                       Sapporo Gardening Service

39. Shimizu, Gentaro   

40. Shirahama, Tsutomu               Whitebeach Garden Service Ltd.

41. Sueyoshi, Shinichi                   Yoshi Landscaping Ltd.

42. Tada, Tsutomu                        Greenscape Lawn Service

43. Takahara, Kazuo                     Springwood Landscaping

44. Takahashi, Takahiro               Takanada Landscape

45. Tamura, Akira      

47. Tanami, Shoji

48. Tobita, Masataka                     Milky Way Garden Designs Inc.

49. Tsuji Matsuo

50. Ueno, Yoshio                           Ernie’s Garden Service

51. Usuda, Osami                          Kyoto Garden Landscaping

52. Usuda, Kenji                            Kyoto Garden Landscaping